Medische vragen

Voor spoedeisende medische vragen na de behandeling kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met Phizi via: 085-2734 796.

Voor reguliere medische vragen kunt terecht bij uw huisarts, te bereiken via: 

  • Groepspraktijk Huizen: 035 525 64 44 - voor spoed kies 1.

  • Huisartsenpraktijk Statenkwartier: 070 352 25 44 - voor spoed kies 1

  • Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Zuid: 0548 512 204

  • Huisartsenpraktijk ZuiderEs: 0548 512 563 - voor spoed kies 1

Tijdens de vaste Phizi spreekuren in de deelnemende huisartsenpraktijken zijn Phizi specialisten; dokter Houtman, dokter Van Couwelaar, dokter Jurgens, te bereiken voor alle medische vragen.dokter Van Couwelaar of dokter Jurgens, te bereiken voor alle medische vragen.


Niet medische vragen

Voor alle niet medische vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Pieter Waller via onderstaande gegevens.

Stichting Phizi

WTZI instellingsnummer: 12622 

AGB Code: 22220799

Vestigingsadres:
Merwedeplein 4
1078 ND, Amsterdam

T 085-2734 796
E pieter.waller@phizi.nl


Klachten en verbetersuggesties

Inleiding                          
De medewerkers van Stichting Phizi doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw verbetersuggesties, opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Stichting Phizi het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren. In onderstaande tekst leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw zorgverlener           
Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in een dergelijke situatie op prijs dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. 

Klachtenfunctionaris
Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de directie via een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris, de heer X. Jacobs, bereiken via klachtencommissie@phizi.nl.

Wij streven ernaar om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. De volledige klachtenregeling kunt u hier downloaden

Geschillencommissie
Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de externe geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.   

Phizi heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. 

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website www.geschillencommissie-eza.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot                              
Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

·      Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.

·      Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.

·      Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.Klachten en verbetersuggesties