Hier vindt u meer informatie over de behandeling, hoe u zich hier het beste op kunt voorbereiden, en informatie over na het weg snijden van uw plekje en eventuele complicaties.

 
 

Behandelkamer Huizen

De behandeling in detail

 • Eerst wordt met een speciale pen het te verwijderen huidgebied afgetekend. 
 • Vervolgens wordt het hele gebied verdoofd door op meerdere punten buiten het afgetekende gebied injecties met verdovende vloeistof te geven. Dit kan tijdelijk een branderig gevoel geven.
 • De huid wordt langs het afgetekende gebied ingesneden en het stukje huid wordt los gesneden tot in het onderhuidse vetweefsel.
 • Het stukje huid wordt verwijderd en (eventueel) opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek.
 • Kleine bloedende vaatjes worden dicht gebrand. Daarna wordt de huid gehecht. 

 

 • Afhankelijk van de gekozen hechtingen moeten deze wel of niet verwijderd te worden. 
 • Uitzonderingen:
  • Soms wordt de huid gelijmd in plaats van gehecht. 
  • Soms is het niet mogelijk de huid in 1 keer te sluiten. Dan kan worden besloten de wond tijdelijk te bedekken met een huidtransplantaat of een wondverband. 
  • Soms is het dan noodzakelijk een week later terug te komen om de wond definitief te sluiten door middel van het verschuiven van weefsel.
 • De gehele behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Download de patiëntenfolder: kleine verrichting Phizi en nabehandeling

NB: Phizi behandelt alleen patiënten van 18 jaar en ouder.


Voorbereiding op de behandeling

 • Geef voor de operatie door aan de arts of u medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld bloedverdunners), een pacemaker/ICD of een gewrichtsprothese heeft of allergisch bent voor antibiotica, lokale verdoving, rubber, latex, pleisters.
 • Maak zo mogelijk geen afspraak kort voor een vakantie (in verband met het genezen van de wond en het eventueel verwijderen van hechtingen).
 • U hoef niet nuchter te zijn (u mag dus gewoon eten of drinken voor de behandeling).
 • Alcohol werkt bloedverdunnend: drink 72 uur voor de ingreep daarom geen alcohol.
 • Bij een behandeling in het gelaat geen make-up gebruiken en geen oorbellen indoen. Laat sieraden thuis.

 

 • Laat u door iemand begeleiden, ga niet op eigen gelegenheid met fiets of auto naar huis (dit in verband met verzekeringsproblemen indien u bij een ongeval betrokken raakt).
 • Indien u rookt: stop of minder het roken 1 week voor tot 4 weken na de ingreep ter bevordering van de wondgenezing.
 • NSAID’s tegen de pijn (bijv. ibuprofen, naproxen, aspirine) niet innemen op de dag van de operatie. Stop dit niet op eigen initiatief, maar alleen na overleg met de voorschrijvend arts.
 • Bloedverdunners wel continueren, tenzij het stoppen expliciet door uw huisarts/PhiZi arts is geadviseerd. Dan dient u hierover altijd met uw voorschrijvend arts te overleggen.

Na de behandeling

 • Afhankelijk van de grootte en plaats van de wond adviseren wij het gedurende twee weken wat rustiger aan te doen: niet zwaar tillen, sporten.
 • Meestal zult u weinig tot geen pijn hebben na de ingreep. Wanneer dit toch het geval is, kunt u het beste paracetamol gebruiken (drie maal daags 1 gr). Gebruik geen aspirine, ibuprofen of soortgelijke pijnstillers, alleen na overleg.
 • De huid geneest met littekenvorming.

 

 

 • Ter ondersteuning worden over de wond plakstrips aangebracht (bij voorkeur zo lang mogelijk laten zitten) en zo mogelijk een pleister en eventueel drukverband.
 • Houdt de pleister/het verband droog gedurende twee dagen voor een goede wondgenezing. Daarna mag de grote pleister verwijderd worden en de wond nat worden (niet zwemmen of in de sauna).
 • De plaats van de ingreep zal stijf en verdoofd aanvoelen. Dit kan enkele uren duren.
 • Uitwendige hechtingen worden na een afgesproken termijn (1-2 weken) op het Phizi spreekuur verwijderd.

Download de patiëntenfolder: kleine verrichting Phizi en nabehandeling


 

Complicaties

In een heel enkel geval kunnen er complicaties optreden zoals: 

 • Een nabloeding (eerste 48u na de ingreep). Bij een nabloeding dient u de wond met schoon verband of een schone zakdoek minimaal 20 minuten onafgebroken af te drukken (controle met klok). Daarna is de bloeding meestal gestopt. 
 • Infecties van de wond (2 - 5 dagen na de ingreep): dit merkt u als pijn, toename roodheid, zwelling en evt. pus-uitvloed.
 • Wonddehiscentie ( > 1 week); het wijken van de wondranden na het verwijderen van de hechtingen.
 • Een litteken dat door u als esthetisch bezwaarlijk wordt ervaren.
 • Veranderd / doof gevoel rondom het litteken door doorsnijden van een zenuwtakje in de huid.

Wanneer belt u?
Bij een infectie (toenemende roodheid, pijn, pus uit de wond) of een niet te stoppen nabloeding ondanks 20 minuten onafgebroken afdrukken, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen huisartsenpraktijk voor overleg of bel de Huisartsenpost spoedlijn.

Voor spoedeisende medische vragen kunt bellen met een specialist van Phizi via nummer: +31 6 15 51 80 62

Download de patiëntenfolder: kleine verrichting Phizi en nabehandeling

 

 

Vergoeding

Phizi behandelingen vallen onder reguliere zorg, die vergoed wordt door alle verzekeraars. Net als in het ziekenhuis, valt de behandeling wel onder het wettelijk eigen risico!

U bent gewend dat de declaratie (het factureren en betalen) van uw behandeling in de meeste gevallen geheel buiten u om gebeurt. De verzekeraar en zorgverleners regelen afhandeling van de declaratie onderling, buiten het wettelijk eigen risico. Omdat Phizi een geheel nieuw concept is in de zorg is helaas deze automatische verwerking niet mogelijk bij de zorgverzekeraars. 

Om de behandeling van Phizi voor patiënten toch mogelijk te maken moeten we het declaratie proces meer in eigen hand nemen. Wat de kosten betreft verandert er uiteindelijk niets, alleen kost het u en ons iets meer werk. Het declaratie proces werkt als volgt:

 • U (patiënt) ontvangt de factuur voor de behandeling van Phizi. 
 • U (patiënt) dient de factuur in bij uw eigen zorgverzekeraar. 
 • Het uitbetaalde bedrag door de zorgverzekeraar, inclusief het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico, maakt u over aan Phizi onder vermelding van het factuurnummer.
 • U stuurt per email een kopie van de afrekening van de zorgverzekeraar naar Phizi ter controle, e-mailadres info@phizi.nl. 
 • Op basis van die kopie kan Phizi het verschil tussen de originele factuur en het bedrag van de vergoeding van de zorgverzekeraar kwijtschelden middels een creditnota. 
 • Wanneer Phizi de kopie van de afrekening niet ontvangt kan Phizi ook niks kwijtschelden. Phizi vordert dan alsnog de volledige nota.

Rekenvoorbeeld (willekeurige bedragen): 
Onze factuur bedraagt € 500, de verzekeraar betaalt u € 400, maar brengt daarop nog een restantbedrag aan eigen risico in mindering van € 150. Van de verzekeraar ontvangt u dan € 250 (€ 400 - € 150). U betaalt Phizi € 250 plus € 150 = € 400. Vervolgens stuurt u een kopie van de afrekening van de zorgverzekering per mail naar Phizi. Wanneer wij die ontvangen nemen wij het niet vergoede deel van € 100 voor onze rekening. Als u ons niet de afrekening van de zorgverzekering opstuurt, vorderen wij alsnog het oorspronkelijk gefactureerde bedrag (in het rekenvoorbeeld: € 500).

U heeft een wettelijk eigen risico van ten minste de eerste € 385,- per jaar. Uw zorgkosten tot dit bedrag zal uw verzekeraar eerst met uw eigen risico verrekenen alvorens tot vergoeding wordt overgegaan. 

In de meeste gevallen betalen zorgverzekeraars al binnen 10 dagen. Phizi hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, dus uw vergoeding is doorgaans eerder binnen dan dat u het bedrag naar ons moet overmaken.